Verksamhetsberättelse Ångbåtsföreningen Freja af Fryken 2021.


Försommaren 2021, det skrapas putsas oljas och målas.

Vi får 100 000 kronor av Region Värmland till en förprojektering av Frejahall-bygget.


Lennart Nykvist kapar och klyver ved som vi fått av Anders Eliasson och det blir många turer till Dykeriet med vedkärran.

Jan Bergman besöker oss och Jan, Tony och Göran går igenom allt som skall ske med Freja.

23/7 samlas vi alla för en räkmacka i Fryksta, där är också våra vänner som sponsrar på olika sätt, inbjudna.

Lördag 28/8 tidigt på morgonen sjösätts Freja. Bertil, Karlstads Maskintransporter, LL Kranar och Bo-Lyft gör ett bra jobb utan publik och ståhej.


När Sveriges Television anländer ligger Freja redan vid kaj. Vi får montera ett byggstaket på bryggan, då vi anser att det fortsatt är en byggarbetsplats.

Media hakar på och Sveriges Radio gör direktsändning från båten.

Vi visar upp skeppsklockan på Antikrundan i Borgvik.


Under hösten har vi guidat många, både i muséet och på båten, visat bildspel och berättat Frejas historia.

Tony har kört kran och skorsten till Fryksta.

Kils kommun har lagat elskåpet, dit vi också fått egen nyckel.

Håfström har levererat kameralarm och satt upp skyltat.


Värmlands Folkblad, liksom Sunnebygda och Fryksdalsbygden gör reportage om Freja.

Vi anordnar en liten julmarknad I Fryksta den 12/12 och avslutar året med att bjuda ”Trailer-Bertils” familj och jobbargänget på varmkorv och kaffe med tårta i Runnevåls skola.


Möjligheten att söka medel från Satens Maritima sätter oss i arbete och vi blir beviljade 20 000 kronor att rekvirera raster i pannan och relingsnät som fattas.

 

Kil 2022-04-10 Ing-Britt Bergström

Ordförande


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Verksamhetsberättelse Ångbåtsföreningen Freja af Fryken 2020.

 

Fortsatt renoveringsarbete med att återställa Freja till ursprungligt skick.

 

Försalongen har fått ny durk och många plankor har bytts ut på soldäck. Gammal not har tagits bort och lingarn har slagits i alla springor som sen tätats med beck. Den mesta träinredningen i försalongen har ersatts och därefter har vi målat enligt gammal teknik. Utvändigt har skrovet målats. Vi har haft feriearbetande ungdomar under sommarveckor 2020. Då målades även all reling och styrhytten samt bänkar, trappor och stolar. De flesta ventilerna har renoverats och sedan glasats hos Kils Nya Glasmästeri. Kils Golv har varit oss behjälpliga med att slipa däcken som då blev gudomligt vackra.

 

Enligt överenskommelse med Café Frejas Andreas Blomqvist och Kils kommun halverades Frejautställningen i Fryksta. Delar av utställningen fick inrymmas i Järnvägsmuséet samt i lagerlokaler på Scan och Dykeriet.

 

Vi anordnade ett lotteri under sommaren där våra samarbetsföretag runt södra Fryken gav bort lotter till sina gäster. Det resulterade i att 105 vinnare får en gratisresa med Freja. Ångmaskinen har fått sin översyn  och omvårdnad. Vi har under året deltagit i en studiecirkel om kulturvård i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

 

Planer på att bygga en Frejahall, en vinterförvaring till båten, har bearbetats. En skiss är framtagen och presenterad för Tillväxtutskottet i Kils kommun. Här skall också ett museum inrymmas.

Vi har haft flera studiebesök under året och intresset för Freja är stort. Till media har vi levererat material till flera reportage.

Vi samlades i Fryksta med anledning av Frejas minnesdag den 23 juli. Förutom jobbargänget deltog också kamrater med tidigare anknytning till Freja.

Förutom allt material till renoveringen, inköp av verktyg mm, har vi även köpt den säkerhetsutrustning som ska finnas på båten.

En hel del tid har lagts på att förbättra hemsidan och kommunikationen med våra medlemmar.

En gammal nyrenoverad vedspis har köpts in och inför årsskiftet 20-21 förbättrades täckningen av Freja med nya hela presenningar .

En summering av årets arbete skedde vid en sammankomst i Runnevåls skola.

 

Kil 2021-05-19

Ing-Britt Bergström, ordförande

 


Bli medlem i Ångbåtsföreningen Freja af Fryken.

Medlemsavgift 150 kr/år. Du kan swisha till 123 602 69 67,

eller betala till Bg 5028-1898.

Uppge namn, telefon och mailadress, så får du ta del av utskick och erbjudanden