Verksamhetsberättelse Ångbåtsföreningen Freja af Fryken 2020.

 

Fortsatt renoveringsarbete med att återställa Freja till ursprungligt skick.

 

Försalongen har fått ny durk och många plankor har bytts ut på soldäck. Gammal not har tagits bort och lingarn har slagits i alla springor som sen tätats med beck. Den mesta träinredningen i försalongen har ersatts och därefter har vi målat enligt gammal teknik. Utvändigt har skrovet målats. Vi har haft feriearbetande ungdomar under sommarveckor 2020. Då målades även all reling och styrhytten samt bänkar, trappor och stolar. De flesta ventilerna har renoverats och sedan glasats hos Kils Nya Glasmästeri. Kils Golv har varit oss behjälpliga med att slipa däcken som då blev gudomligt vackra.

 

Enligt överenskommelse med Café Frejas Andreas Blomqvist och Kils kommun halverades Frejautställningen i Fryksta. Delar av utställningen fick inrymmas i Järnvägsmuséet samt i lagerlokaler på Scan och Dykeriet.

 

Vi anordnade ett lotteri under sommaren där våra samarbetsföretag runt södra Fryken gav bort lotter till sina gäster. Det resulterade i att 105 vinnare får en gratisresa med Freja. Ångmaskinen har fått sin översyn  och omvårdnad. Vi har under året deltagit i en studiecirkel om kulturvård i Studieförbundet Vuxenskolans regi.

 

Planer på att bygga en Frejahall, en vinterförvaring till båten, har bearbetats. En skiss är framtagen och presenterad för Tillväxtutskottet i Kils kommun. Här skall också ett museum inrymmas.

Vi har haft flera studiebesök under året och intresset för Freja är stort. Till media har vi levererat material till flera reportage.

Vi samlades i Fryksta med anledning av Frejas minnesdag den 23 juli. Förutom jobbargänget deltog också kamrater med tidigare anknytning till Freja.

Förutom allt material till renoveringen, inköp av verktyg mm, har vi även köpt den säkerhetsutrustning som ska finnas på båten.

En hel del tid har lagts på att förbättra hemsidan och kommunikationen med våra medlemmar.

En gammal nyrenoverad vedspis har köpts in och inför årsskiftet 20-21 förbättrades täckningen av Freja med nya hela presenningar .

En summering av årets arbete skedde vid en sammankomst i Runnevåls skola.

 

Kil 2021-05-19

Ing-Britt Bergström, ordförande

 


Bli medlem i Ångbåtsföreningen Freja af Fryken.

Medlemsavgift 150 kr/år. Du kan swisha till 123 602 69 67,

eller betala till Bg 5028-1898.

Uppge namn, telefon och mailadress, så får du ta del av utskick och erbjudanden