Freja af Fryken


Årsmötet 2021

Årsmöte för föreningen Freja af Fryken hölls den 30 maj 2021 på Dykeriet i Kil. 15 medlemmar var närvarande.


Verksamhetsberättelsen återges under rubriken "HEM".


Sjösättning

Freja af Fryken sjösattes den 28 augusti 2021.


Bilder av sjösättningen ses nedan.