Kallelse till ett kompletterande årsmöte för att ta ställning till de vilande punkterna 10 och 11 i årsmötesprotokollet.


Äntligen har Frejaföreningen fått klart med bankens godkännande av firmatecknare (ordförande och kassör) och därmed fått tillgång till  Frejas konton. Bokslut för år 2021 med resultat- och balansräkning har nu kunnat tas fram och presenteras för medlemmarna.


Förslag till dagordning kompletterande årsmöte.

 

Plats: Café Freja

Datum: 2022-11-13

Tid:     13.00

 

Ämne

Komplettering av årsmötesprotokoll från den 2022-04-10.

   

  1. Mötets öppnande, deltagarlista ifylles
  2. Mötets godkännande
  3. Fastställande av dagordningen
  4. Val av mötesordförande
  5. Val av sekreterare
  6. Val av justerare
  7. Godkännande av räkenskaperna för 2021, pkt. 9 årsmötesprotokoll
  8. Godkännande av revisionsberättelsen för 2021, pkt. 10 årsmötesprotokoll
  9. Ansvarsfrihetför styrelsen 2022, pkt. 11 årsmötesprotokoll.
  10. Övriga frågor
  11. Mötets avslutande


  ==============================================================


  Guidning ombord Freja


  Nu ges det möjligheter att beställa guidade visningar på ångbåten Freja!

   

  Bokningar görs till någon av de angivna  e-post adresserna nedan:


  styrelsen@frejaaaffryken.eu, eller olleoingbritt@gmail.com


  eller via telefon till

  Ing-Britt Bergström  070 633 45 01

                           


        Kil 2021-12-03


  Information om sjösättning och dagsläge.


  Ångfartyget Freja af Fryken är nu sjösatt. Lastning av fartyget gjordes den 27 augusti och sjösättningen skedde tidigt den 28 augusti.

  Vi kontaktade Mikael Kindberg som åtog sig att föreviga lyftet. Vi resonerade med "kommunfolket" om hur vi bäst skulle transportera Freja och blev väldigt bra bemötta. Alla inblandade var eniga om att allt skulle ske så diskret som möjligt.


  Klockan 08.00 på morgonen fredagen den 27 augusti ringde TV och ville vara med vid sjösättningen. De kom dock kl 09.45. Då låg Freja redan vid bryggan.  Reportaget lades ut på nätet och visades i flera nyhetssändningar under söndagen.


  Lyftet sköttes med den "äran" av Bolyft och LL Kranar. Transporten gjordes med precision av Karlstad Maskintransporter, Bertil Nilsson och hans två söner. Gänget har bistått Freja tidigare, så naturligtvis fick de frågan även denna gång.  Inför sjösättningen kunde vi inte sätta på skorstenen och gösstaken. Anledningen var ledningen som hänger över vägen vid Hembygdsgården. Monteringen fortsätter vid kaj i Fryksta. Aktertaket och soffan skall lyftas på, liksom vår "nygamla" spis. Svetsarbeten och fastsättning av mantågsnätet återstår.


  Vänner och bekanta bistå föreningen på olika sätt, Anders Eliasson har skänkt ca 30 kbm ved. Lennart Nyqvist har hämtat veden, skött sågning och klyvning till en-meterslängder som passar i Frejas panna. Eje Malm har sett till att vi fått rengöringsmedel att tvätta båten med.

  Måndagen efter sjösättningen, besökte vi Antikrundan i Borgvik och visade upp Frejas skeppsklocka. Sveriges Radio gjorde direktsändning från Fryksta och Freja dagen därpå. Gratulanterna står på kö och många förhör sig om man kan boka turer nästa sommar.


  Vi har valt att få hjälp med certifieringen och skrovbesiktningen är avklarad och godkänd. Provtryckning av ångpannan får vi spara till våren. Vid det tillfället ska allt finnas ombord, livflottar, flytvästar, brandsläckare, köksutrustning, möbler och alla skyltar ska vara på plats.


  Vi har skaffat kameraövervakning på Freja. Den 1 november hade vi inbrott i Freja trots byggstaket och låst grind. Så långt vädret tillåter sker diverse arbeten på båten och vi täcker Freja med presenningar inför vintern.


  En stor eloge till gänget som ägnat all sin lediga tid till ideellt arbete med Freja.


  Region Värmland har bidragit med 100.000:- till förstudie Frejahall.

  Vi erbjuder enkla föreläsningar med bildspel om 153-åriga Ångbåten Freja af Fryken.


  Med hälsningar från Frejastyrelsen

  gm ordförande Ing-Britt Bergström

   

   ---------------------------------------------------------------------------------------------


  Sjösättning

  Freja af Fryken sjösattes den 28 augusti 2021.


  Bilder av sjösättningen ses nedan.


  Freja-veckan 2022


  Frejaveckans bästa dag var den 21 juli, då SPF Kilsbygden i samarbete med Freja hade en upplevelsedag i Fryksta, Kil. Det var sommaren hittills varmaste dag med runt 300 medlemmar som deltog i de olika aktiviteterna.


  Det bjöds på tipspromenad och lotterier med fina priser. Dessutom föreläsning om Sveriges första järnväg, som byggdes just här och flera guidningar ombord på ångbåten Freja af Fryken som låg vid bryggan i Fryksta.

  Tävlingen ”Hjärnkoll” hölls denna dag och fick alla deltagare att svettas lite extra.
  Lilla Turisttåget cirkulerade inom området, fullsatt av besökare som ville se lite mer av Fryksta. Runnevåls skolmuséum höll öppet och det guidades på Runnevåls gamla gravfält.


  Under eftermiddagen fick besökarna också veta lite mer om all sprit som fanns ombord på Freja vid förlisningen och om den provsmakning som gjordes av en testpanel. Föredragshållaren, som då var representant för Systembolaget och en av de tre som ingick i panelen, berättade att spriten klarat sig förvånansvärt bra efter 100 år på Frykens botten.


  Ingvar Karlsson, som spelat med Sven-Ingvars i många år, underhöll med sin grupp Polarna.

  Det blev ett mycket lyckat arrangemang tack vare en fantastisk arbetsstyrka och de sponsorer som ställde upp.


  Och, förstås, på grund av en intresserad och positiv besöksskara!


  Ångbåtsföreningen Freja af Fryken


  Kil 4 juli 2022


  Vi är nu mitt uppe i besiktningsarbetet!


  Freja ligger vid bryggan i Fryksta och det är många intresserade som vill gå ombord och titta och bli informerade om Frejas historia.


  Vi har haft många guidade turer ombord på båten och besökarna har även önskat besöka Freja-muséet.


  För närvarande finns det förfrågningar om resor med Freja.


  När Transportstyrelsen certifierat ångfartyget Freja kan vi åter erbjuda turer på Fryken.


  Den 21/7, d.v.s. under Frejaveckan, kommer Freja och muséet vara en del av attraktionerna vid Fryksta. Då arrangeras ett event som omfattar ett flertal olika aktiviteter med marknadsstånd, musikunderhållning och föredrag.
  Hela området kring Nedre Fryken kommer att vara involverat, visning av Fryksta-Clara Elfs Jernvägsmuseum, visning av Runnevåls skola från 1854 med skolmuseum, guidat besök på Runnevåls gravfält, olika former av förtäring, m.m.


  Se hemsidan för kommande information. 


  Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.