Hej alla Frejavänner !

Nu är det ju ett nytt år och alltså dags för årsavgiften för år 2024.

En ansträngd ekonomi för Ångbåtsföreningen Freja af Fryken gör att det är angeläget för föreningen att få in intäkter för att klara de löpande kostnaderna.
Medlemsavgifterna är mycket viktiga för att kunna fortsätta vår verksamhet, de skall ju t.ex. hjälpa till att bekosta de reparationer och besiktningar som behöva för att kunna sjösätta fartyget och som behövs för att kunna återuppta de rundturer vi genomfört tidigare.

Medlemsavgiften är på 150 kronor/år och kan betalas till
Bankgiro 5028 – 1898, eller via Swish 123 602 6967.

Glöm inte att uppge namn och adress vid betalningen, även e-postadress, så att vi kan hålla vårt medlemsregisteruppdaterar. Vi planerar att huvudsakligen skicka ut fortlöpande medlemsinformation vi e-post, då brevutskick skulle bli alltför kostbart.

Följ oss också på vår hemsida frejaaffryken.eu där vi också kommer att hålla er uppdaterade.


=======================================================


Hej alla Frejavänner!


Nu är det dags för årsmöte igen!

Söndagen den 10 mars kl. 1100 i KAS (Kils Arkeologiska Sällskap) lokal i Gamla Runnevålsskolan, Kil träffas vi för sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Hjärtligt välkommen !


Verksamhetsberättelse för 2023 och Verksamhetsplan för 2024 kommer att läggas ut på hemsidan under rubriken "Verksamhetsberättelse".


=============================================================

Här kommer lite information on Ångfartyget Freja af Fryken.

Freja ligger vid kaj i Fryksta.


Väderleken påminner om att täckning av båten brådskar!

Den takstolskonstruktion vi tidigare använt oss av har tyvärr tjänat ut. Westra Wermlands Sparbank har dock satt på sig tomteluvorna och sponsrar nu Frejaföreningen med två garagetält som skall monteras ombord på Freja.

Det återstår fortfarande en del arbete innan Freja är klar för sjöturer på Fryken igen.

Underhåll då vädret tillåter och tillsyn sker alltjämt.


Kils kommun har arbetat med en planändring i Fryksta, vilket gör det möjligt för Frejaföreningen att söka bygglov för en Frejahall.

En byggnad som smälter in i miljön och tjänar som ett garage för Freja. Här kan man också inrymma ett Freja muséum och här kan underhåll ske inomhus vintertid.

Då blir båten och föreningens verksamhet tillgänglig året runt och man säkerställer framtiden för ett kulturarv.


Vi vill önska alla våra medlemmar en God Jul och Ett Gott Nytt År från Ångbåtsföreningens styrelse

 / Ing-Britt

 

PS  Under året har uppmaning att betala medlemsavgiften gått ut via Internet, på så sätt sparar vi en del på portoavgifter. De vi tyvärr inte har e-postadresser till har fått ett brev. Tack för att ni stöttar vår verksamhet! 


Vi har tyvärr också konstaterat att det är ett flertal e-post adresser i vårt register som inte fungerar. För att dubbelkolla just din adress är det bra om du skickar ett mejl till:

styrelsen@frejaaffryken.eu

då får vi en möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter och uppdatera i de fall där adress saknas och på sätt få en fungerande kommunikation mellan styrelse och medlem!  DS


-------------------------------------------------------------------------------------------


Hej Frejavänner!

 

Vid genomgång av Föreningen Fejas räkenskaper, har vi tvingats konstatera att utskicket om att det var dags att betala årsavgift för 2023 inte verkar har fungerat som det borde.

Detta har fått till följd  att endast ett fåtal medlemsavgifter har kommit föreningen tillhanda.

De flesta av medlemmarna borde ha fått inbetalningsbegäran i form av ett e-postmeddelande, övriga i form av ”vanligt” brev.

 

Föreningens styrelse beklagar naturligtvis att inte utskicket lyckats nå medlemmarna, medlemsavgifterna är  ju väsentliga för föreningen fortlevnad.

 

Vi gör därför ett nytt försök och hoppas att vi lyckas bättre denna gång. Detta utskick går till samtliga medlemmar med e-post. Skulle ni redan ha betalt årsavgiften, skulle vi uppskatta om ni meddelade oss  detta, t.ex. via e-post, så att vi kan dubbelkolla de inbetalningar som gjorts, så att det blir korrekt i föreningen bokföring.

 

Årsavgiften är 150 kr/medlem och kan betalas via något av följande alternativ:

 

Swish 123 602 6967

BG 5028 - 1898

 

Kontakta oss gärna för ytterligare information:

Ing-Britt Bergström, ordförande

Valhallagatan 9, 665 30 Kil

Mobil 0706 33 45 01

e-post olleoingbritt@gmail.com

e-post styrelsen@frejaaffryken.euHej alla Frejavänner !


Nu är det sol och sommar.

Många vill göra en åktur med ångbåten Freja.


Men - vi har fortfarande en del att åtgärda med ångmaskinen och med båten i övrigt innan besiktning kan genomföras och det kan bli möjligt ett genomföra åkturer.


Vår lilla arbetsstyrka har under vårkanten fått dra ner på tempot med anledning av diverse krämpor.


Vill ni besöka oss, så guidar vi naturligtvis er ombord på Freja och berättar ångbåtens Frejas fantastiska historia!


Ring Ing-Britt Bergström (se telefonnummer längre ner) och boka tid, så ses vi i Fryksta.


Vårt muséum har tills vidare flyttat in i Järnvägsmuséets lokal. När vi fått mer i ordning där, så kan man ta del av både järnvägshistorik och Frejas utställning, där allt som visas har legat på Frykens botten i nästan 100 år.


Vi önskar er alla en trevlig sommar.


Frejas styrelse/Ing-Britt Bergström


=====================================


Guidning ombord Freja


Nu ges det möjligheter att beställa guidade visningar på ångbåten Freja!

 

Bokningar görs till någon av de angivna  e-post adresserna nedan:


styrelsen@frejaaaffryken.eu, eller olleoingbritt@gmail.com


eller via telefon till

Ing-Britt Bergström  070 633 45 01

                         


      Kil 2021-12-03


Information om sjösättning och dagsläge.


Ångfartyget Freja af Fryken är nu sjösatt. Lastning av fartyget gjordes den 27 augusti och sjösättningen skedde tidigt den 28 augusti.

Vi kontaktade Mikael Kindberg som åtog sig att föreviga lyftet. Vi resonerade med "kommunfolket" om hur vi bäst skulle transportera Freja och blev väldigt bra bemötta. Alla inblandade var eniga om att allt skulle ske så diskret som möjligt.


Klockan 08.00 på morgonen fredagen den 27 augusti ringde TV och ville vara med vid sjösättningen. De kom dock kl 09.45. Då låg Freja redan vid bryggan.  Reportaget lades ut på nätet och visades i flera nyhetssändningar under söndagen.


Lyftet sköttes med den "äran" av Bolyft och LL Kranar. Transporten gjordes med precision av Karlstad Maskintransporter, Bertil Nilsson och hans två söner. Gänget har bistått Freja tidigare, så naturligtvis fick de frågan även denna gång.  Inför sjösättningen kunde vi inte sätta på skorstenen och gösstaken. Anledningen var ledningen som hänger över vägen vid Hembygdsgården. Monteringen fortsätter vid kaj i Fryksta. Aktertaket och soffan skall lyftas på, liksom vår "nygamla" spis. Svetsarbeten och fastsättning av mantågsnätet återstår.


Vänner och bekanta bistå föreningen på olika sätt, Anders Eliasson har skänkt ca 30 kbm ved. Lennart Nyqvist har hämtat veden, skött sågning och klyvning till en-meterslängder som passar i Frejas panna. Eje Malm har sett till att vi fått rengöringsmedel att tvätta båten med.

Måndagen efter sjösättningen, besökte vi Antikrundan i Borgvik och visade upp Frejas skeppsklocka. Sveriges Radio gjorde direktsändning från Fryksta och Freja dagen därpå. Gratulanterna står på kö och många förhör sig om man kan boka turer nästa sommar.


Vi har valt att få hjälp med certifieringen och skrovbesiktningen är avklarad och godkänd. Provtryckning av ångpannan får vi spara till våren. Vid det tillfället ska allt finnas ombord, livflottar, flytvästar, brandsläckare, köksutrustning, möbler och alla skyltar ska vara på plats.


Vi har skaffat kameraövervakning på Freja. Den 1 november hade vi inbrott i Freja trots byggstaket och låst grind. Så långt vädret tillåter sker diverse arbeten på båten och vi täcker Freja med presenningar inför vintern.


En stor eloge till gänget som ägnat all sin lediga tid till ideellt arbete med Freja.


Region Värmland har bidragit med 100.000:- till förstudie Frejahall.

Vi erbjuder enkla föreläsningar med bildspel om 153-åriga Ångbåten Freja af Fryken.


Med hälsningar från Frejastyrelsen

gm ordförande Ing-Britt Bergström

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------


Sjösättning

Freja af Fryken sjösattes den 28 augusti 2021.


Bilder av sjösättningen ses nedan.


Frejaveckan 2023

 

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV Kil), SPF Seniorerna Kilsbygden, Stora Kils Hembygdsförening och Kils kommun arrangeras en upplevelsedag:

 

Söndag 23 juli 2023  •  Fryksta, Kil  •

Kl 11.00 - 16.00  •  Entré 150 kr

 

Ångbåten Freja, vid bryggan.

Guidning ombord och Frejamuséum

Fryksta-Clara Elfs Jernvägsmuseum

Tävlingen Hjärnkoll

Cafe Freja med konstutställning

Partytält med underhållning och sittmöjligheter

Korta föredrag

Musikunderhållning. Bland annat: Värmländska stôlligheter med Rustan Christensson. Ingvar Karlsson med sina polare bjuder på Sven-Ingvars kavalkad.

Tipspromenad

I entréavgiften ingår även fika, förtäring och guidningar.

 

Det finns möjlighet att ta en tur med Frejatåget eller promenera till:

Villa Fryksta

Sköna Rum, Sveriges första järnvägsstation

Frykstakiosken

Runnevåls skola med skolmuseum från 1854

Runnevåls Gravfält


Freja-veckan 2022


Frejaveckans bästa dag var den 21 juli, då SPF Kilsbygden i samarbete med Freja hade en upplevelsedag i Fryksta, Kil. Det var sommaren hittills varmaste dag med runt 300 medlemmar som deltog i de olika aktiviteterna.


Det bjöds på tipspromenad och lotterier med fina priser. Dessutom föreläsning om Sveriges första järnväg, som byggdes just här och flera guidningar ombord på ångbåten Freja af Fryken som låg vid bryggan i Fryksta.

Tävlingen ”Hjärnkoll” hölls denna dag och fick alla deltagare att svettas lite extra.
Lilla Turisttåget cirkulerade inom området, fullsatt av besökare som ville se lite mer av Fryksta. Runnevåls skolmuséum höll öppet och det guidades på Runnevåls gamla gravfält.


Under eftermiddagen fick besökarna också veta lite mer om all sprit som fanns ombord på Freja vid förlisningen och om den provsmakning som gjordes av en testpanel. Föredragshållaren, som då var representant för Systembolaget och en av de tre som ingick i panelen, berättade att spriten klarat sig förvånansvärt bra efter 100 år på Frykens botten.


Ingvar Karlsson, som spelat med Sven-Ingvars i många år, underhöll med sin grupp Polarna.

Det blev ett mycket lyckat arrangemang tack vare en fantastisk arbetsstyrka och de sponsorer som ställde upp.


Och, förstås, på grund av en intresserad och positiv besöksskara!


Ångbåtsföreningen Freja af Fryken


Kil 4 juli 2022


Vi är nu mitt uppe i besiktningsarbetet!


Freja ligger vid bryggan i Fryksta och det är många intresserade som vill gå ombord och titta och bli informerade om Frejas historia.


Vi har haft många guidade turer ombord på båten och besökarna har även önskat besöka Freja-muséet.


För närvarande finns det förfrågningar om resor med Freja.


När Transportstyrelsen certifierat ångfartyget Freja kan vi åter erbjuda turer på Fryken.


Den 21/7, d.v.s. under Frejaveckan, kommer Freja och muséet vara en del av attraktionerna vid Fryksta. Då arrangeras ett event som omfattar ett flertal olika aktiviteter med marknadsstånd, musikunderhållning och föredrag.
Hela området kring Nedre Fryken kommer att vara involverat, visning av Fryksta-Clara Elfs Jernvägsmuseum, visning av Runnevåls skola från 1854 med skolmuseum, guidat besök på Runnevåls gravfält, olika former av förtäring, m.m.


Se hemsidan för kommande information. 


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.