Årsmöte

Ångbåtsföreningen Freja af Fryken


Söndagen den 10 april, klockan 1400

Dykeriet Industrigatan 1, Kil.


Årsmötet genomfördes planenligt, se under fliken "Aktuellt"

verksamhetsberättelse och uppgift om styrelsen finn under fliken "Mer".