Styrelsen för Freja af Fryken

önskar alla medlemmar och läsare

en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.